• 01-budweis
 • 02-monolit
 • 03-city-center
 • 04-rohde
 • 05-bbc
 • 06-fotbal
 • 07-zaklady
 • 08-drevo
 • 09-lucni-jez
 • 10-jcu
 • 11-prefa-1
 • 12-thb
 • 13-prefa-2
 • 14-ocel
 • 15-hala-jh
 • 16-havarie

PRÁVĚ SE REALIZUJE...

Bytový dům Dlouhá Louka

BD Dlouhá Louka


DOB Centrum

DOB Centrum


Bytový dům Jírovcova

BD Jírovcova


Parking České Budějovice

parking


Bytový dům Horymírova

BD Horymírova


SMS Český Krumlov

SMS Český Krumlov

BETONOVÉ KONSTRUKCE

Nabízíme

 • návrh a posouzení železobetonových monolitických konstrukcí
 • návrh a posouzení železobetonových prefabrikovaných konstrukcí
 • přepočty existujících betonových konstrukcí, návrhy sanace a zesilování
 • statické výpočty konstrukcí s ohledem na účinky požáru

 

Jedná se např. o

 • stropní konstrukce
 • schodiště
 • opěrné stěny
 • prefabrikované haly

 

Pro výše uvedené zpracováváme statické výpočty, výkresy tvaru a výztuže jednotlivých prvků.

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb mimo jiné specifikuje rozsah a podrobnost výkresů výztuže železobetonových monolitických konstrukcí v projektové dokumentaci.

Ve stupni projektová dokumentace pro provádění staveb (DPS) je podle přílohy č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb. je výztuž kreslena schematicky. Výkres není určen k přímé realizaci, ale slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže (výrobní dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby).

Podrobné výkresy výztuže betonových konstrukcí včetně rozkreslení jednotlivých prutů a specifikace výztuže jsou součástí dodavatelské dokumentace zhotovitele (výrobní dokumentace zhotovitele). Nabízíme i dopracování těchto podrobných výkresů výztuže z podkladů jiné kanceláře.

Výkresy s vyztužením železobetonových monolitických konstrukcí ve variantách schémata a podrobné výkresy jsou uvedeny zde.

Výkres s vyztužením železobetonových prefabrikovaných konstrukcí jsou uvedeny zde.

Přejít na reference - betonové konstrukce monolitické nebo reference -betonové konstrukce prefabrikované

 


© STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. České Budějovice 2013 | +420 387 314 121 | E-mail: statikacb@iol.cz