NÁŠ TÝM

I N Ž E N Ý Ř I   -   S T A T I C I

Ing. Luděk Němec, Ph.D. (*1968)


 

1982 - 1986:

Střední průmyslová škola stavební České Budějovice

1986 - 1992:

ČVUT Praha, fakulta stavební, obor konstrukce a dopravní stavby

1991 - 1992: 

University of Wales, Cardiff, Velká Británie, Msc course - program Tempus, v rámci praxe působení Cass Hayward & Partners, Chepstow, Velká Británie

1999:

Autorizovaný inženýr v oboru statika a dynamika staveb, ČKAIT 0101258

2001:

ČVUT Praha, konstrukce a dopravní stavby, titul Ph.D.

2010 - dosud:

VUT Brno, Ústav soudního inženýrství, obor Expertní činnost ve stavebnictví

1993 - 1994:

Pontex Praha, pobočka České Budějovice

od roku 1994

ve firmě Statika Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.

od roku 1996

je jednatelem a majitelem společnosti


Ing. Jan Šedivý (*1975)

Ing. Josef Havel (*1982)

Ing. Vojtěch Beneš (*1988)

Ing. Petr Janíček (*1991)

Ing. Michala HůdováIng. Katarína Buková (t.č. na mateřské dovolené)

Ing. Martina Schusterová (t.č. na mateřské dovolené)


K O N S T R U K T É Ř I

paní Miroslava Nováková DiS.


paní Helena Šimková


pan
Martin Vavroch


A D M I N I S T R A T I V A

paní Vladislava Němcová


E X T E R N Í   S P O L U P R A C O V N Í C I

Ing. Petr Hejný

 


© STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. České Budějovice 2015 | +420 387 314 121 | E-mail: info@statikacb.cz