• 01-budweis
 • 02-monolit
 • 03-city-center
 • 04-rohde
 • 05-bbc
 • 06-fotbal
 • 07-zaklady
 • 08-drevo
 • 09-lucni-jez
 • 10-jcu
 • 11-prefa-1
 • 12-thb
 • 13-prefa-2
 • 14-ocel
 • 15-hala-jh
 • 16-havarie

PRÁVĚ SE REALIZUJE...

Bytový dům Dlouhá Louka

BD Dlouhá Louka


DOB Centrum

DOB Centrum


Bytový dům Jírovcova

BD Jírovcova


Parking České Budějovice

parking


Bytový dům Horymírova

BD Horymírova


SMS Český Krumlov

SMS Český Krumlov

KANCELÁŘ

Při zpracování projektů používáme nejnovější výpočetní metody, teoretické poznatky a nejmodernější programové vybavení.

Statické výpočty

Cílem našeho inženýrského přístupu je hledání a nalezení optimálního řešení obvykle pomocí  3D výpočetních modelu konstrukce s využitím metody konečných prvků.

Nabízíme zpracování statických výpočtů dokumentace ve všech stupních projektové činnosti:

 • pro stupeň územní řízení (DUR) nabízíme posouzení architektonické studie, navržení základního konstrukčního řešení stavby, materiálového řešení, stanovení předběžných dimenzí konstrukcí a určení nejvýhodnějšího způsobu založení
 • pro stupeň stavební řízení (DSP) nabízíme provedení podrobnějšího statického výpočtu, který určí rozměry hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení
 • pro stupeň provádění stavby (DPS) nabízíme podrobný statický výpočet s dimenzováním veškerých nosných konstrukcí, návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod.

Pro výpočty používáme programy

 • SCIA Engineer
 • Fine EC
 • Fine Geo

 

Výkresová část

Pro zpracování výkresové části projektové dokumentace používané grafické programy

 • AutoCAD (aktuální verze)
 • Cadkon RCD - vyztužování
 • Advance Steel - výrobní dokumentace ocelových konstrukcí
 • Advance Concrete - 3D modelování žlb. konstrukcí
 • Allplan - 3D modelování a vyztužování konstrukcí

 

Pro skenování, tisk a kopírování používáme vlastní zařízení

 • multifunkční tiskárna Ricoh
 • velkoformátová tiskárna a skener Ricoh

Využití těchto zařízení nabízíme jako službu pro jiné firmy a osoby.

 


© STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. České Budějovice 2013 | +420 387 314 121 | E-mail: statikacb@iol.cz