• 01-budweis
 • 02-monolit
 • 03-city-center
 • 04-rohde
 • 05-bbc
 • 06-fotbal
 • 07-zaklady
 • 08-drevo
 • 09-lucni-jez
 • 10-jcu
 • 11-prefa-1
 • 12-thb
 • 13-prefa-2
 • 14-ocel
 • 15-hala-jh
 • 16-havarie

PRÁVĚ SE REALIZUJE...

Bytový dům Dlouhá Louka

BD Dlouhá Louka


DOB Centrum

DOB Centrum


Bytový dům Jírovcova

BD Jírovcova


Parking České Budějovice

parking


Bytový dům Horymírova

BD Horymírova


SMS Český Krumlov

SMS Český Krumlov

STATICKÉ POSUDKY

Nabízíme

 • posouzením poruch konstrukcí
 • zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu nosných konstrukcí objektů a konstrukcí s ohledem na uvažovanou rekonstrukci, nástavbu, přestavbu, nebo před koupí
 • posouzením změny zatížení nebo změny užívání místnosti nebo budovy
 • zhodnocení staveb ve špatném nebo havarijním stavu s ohledem na další využití (rekonstrukce, demolice)
 • posouzení únosnosti stávajících stropních konstrukcí pro jejich dodatečné přitěžování
 • posouzení konstrukcí krovů z důvodu vestavby podkroví, stavebních úprav
 • posouzením přestavby bytového jádra v panelovém domě
 • provedení pasportu objektů

 

Jedná se např. o

 • rekonstrukce bytu, rodinného domu, bytových jader v panelových objektech
 • půdní nástavby 
 • změna dispozice, nové otvory v nosných konstrukcích
 • dodatečné přitížení nosných konstrukcí
 • trhliny v nosných i nenosných konstrukcích

 


© STATIKA Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o. České Budějovice 2013 | +420 387 314 121 | E-mail: statikacb@iol.cz