Zakládání staveb

R

Návrh zajištění a zesílení stávajících základů

R

Návrh a posouzení zajištění stavebních jám a výkopů

R

Návrh a posouzení opěrných stěn tížných i úhlových

R

Návrh a posouzení gabionových opěrných stěn

R

Návrh a posouzení hlubinného založení – železobetonových vrtaných pilot a mikropilot

R

Návrh a posouzení deskových základových konstrukcí včetně konstrukcí typu „bíla vana“

R

Návrh a posouzení plošných základových konstrukcí – základových patek a pasů z prostého betonu i železobetonu

Jedná se např. o:

  E

  Základové patky a pasy

  E

  Základové desky

  E

  Podzemní konstrukce typu „bílá vana“

  E

  Opěrné stěny

  E

  Piloty a mikropiloty