co nabízíme

Jsme projekční kancelář zaměřená na statiku stavebních konstrukcí, především zpracování části projektové dokumentace – SKŘ – Stavebně konstrukční řešení.

Vedle toho nabízíme zpracování statických posudků, optimalizace projektů, konzultační a poradenské služby.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

V rámci projektové dokumentace nabízíme:

  • studie – konzultace konstrukčního systému objektu
  • dokumentace pro územní řízení (DUR)
  • dokumentace pro stavební povolení (DSP)
  • dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • výrobní technická dokumentace (VTD)
  • dokumentaci zpracováváma ve 3D (Allplan a Advance Steel)

  BETONOVÁ KONSTRUKCE

  V rámci betonových konstrukcí nabízíme:

   • statické výpočty železobetonových konstrukcí
   • statické výpočty jednotlivých železobetonových prvků
   • posudky detailů železobetonových konstrukcí
   • požární posouzení železobetonových konstrukcí
   • návrhy sanace a zesilování železobetonových konstrukcí
   • výkresy tvaru a skladby železobetonových konstrukcí
   • výkresy výztuže železobetonových monolitických konstrukcí včetně podrobného rozkreslení
   • výkresy výztuže železobetonových prefabrikovaných konstrukcí
   • dopracování výkresů výztuží podle podkladů jiné kanceláře

   BETONOVÁ KONSTRUKCE

   V rámci betonových konstrukcí nabízíme:

    • statické výpočty železobetonových konstrukcí
    • statické výpočty jednotlivých železobetonových prvků
    • posudky detailů železobetonových konstrukcí
    • požární posouzení železobetonových konstrukcí
    • návrhy sanace a zesilování železobetonových konstrukcí
    • výkresy tvaru a skladby železobetonových konstrukcí
    • výkresy výztuže železobetonových monolitických konstrukcí včetně podrobného rozkreslení
    • výkresy výztuže železobetonových prefabrikovaných konstrukcí
    • dopracování výkresů výztuží podle podkladů jiné kanceláře

    OCELOVÁ KONSTRUKCE

    V rámci ocelových konstrukcí nabízíme:

     • statické výpočty ocelových konstrukcí
     • posudky detailů a spojů ocelových konstrukcí
     • požární posouzení ocelových konstrukcí
     • návrhy sanace a zesilování ocelových konstrukcí
     • výkresy skladby ocelových konstrukcí
     • zpracování výrobní a montážní dokumentace ocelových konstrukcí

     DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

     V rámci dřevěných konstrukcí nabízíme:

      • statické výpočty dřevěných konstrukcí
      • požární posouzení dřevěných konstrukcí
      • návrhy zesilování dřevěných konstrukcí 

      DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE

      V rámci dřevěných konstrukcí nabízíme:

       • statické výpočty dřevěných konstrukcí
       • požární posouzení dřevěných konstrukcí
       • návrhy zesilování dřevěných konstrukcí 

       ZDĚNÉ KONSTRUKCE

       V rámci zděných konstrukcí nabízíme:

        • statické výpočty prvků zděných konstrukcí
        • návrh svislých zděných konstrukcí (stěny, pilíře, sloupy)
        • návrh keramických překladů
        • návrh keramických stropních konstrukcí
        • návrhy zesilování zděných konstrukcí

        ZAKLÁDÁNÍ STAVEB

        V rámci zakládání staveb nabízíme:

         • návrh plošného založení objektů – základové pasy a patky, základové desky
         • návrh hlubinného založení objektů – piloty, mikropiloty
         • návrh opěrných stěn a gabionů
         • návrh zajištění a zesílení stávajících základů
         • návrh zajištění stavebních jam a výkopů

         Zakládání staveb

         V rámci zakládání staveb nabízíme:

          • návrh plošného založení objektů – základové pasy a patky, základové desky
          • návrh hlubinného založení objektů – piloty, mikropiloty
          • návrh opěrných stěn a gabionů
          • návrh zajištění a zesílení stávajících základů
          • návrh zajištění stavebních jam a výkopů

          Statické posudky

          V rámci statických posudků nabízíme:

           • posouzení únosnosti stávajících stropních konstrukcí pro jejich dodatečné přitěžování
           • posouzení konstrukcí krovů z důvodu vestavby podkroví a dalších stavebních úprav
           • posouzení přestavby bytového jádra či dalších stavebních úprav v panelovém domě
           • provedení pasportu objektů
           • posudky poruch konstrukcí

           Kontrola a optimalizace projektů

           V rámci této činnosti nabízíme:

            • nezávislou kontrolu projektové dokumentace
            • optimalizaci technického řešení
            • návrh zajištění a zesílení stávajících základů
            • konzultaci k plánovaným stavebním úpravám v objektech

            Vždy existuje optimální řešení z hlediska technického i ekonomického.
            Neváhejte se proto na nás obrátit. Minimálně budete znát další názor.

            RYCHLÝ KONTAKT

            Název společnosti

            STATIKA – Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.

            Telefon

            +420 606 616 486
            +420 725 531 278

            Sídlo společnosti

            Otakarova 2696/20,
            370 01 České Budějovice

            Název společnosti

            STATIKA – Jihočeská stavebně konstrukční kancelář s.r.o.

            Telefon

            +420 606 616 486
            +420 725 531 278

            Sídlo společnosti

            Otakarova 2696/20,
            370 01 České Budějovice