Výrobní dokumentace – Ocel

Nabízíme vyhotovení výrobní (dílenské) a montážní dokumentace ocelových konstrukcí. Dokumentace je vytvářena ve 3D programu Advance Steel, představuje reálné modelování konstrukce se zohledněním všech požadavků na výrobu a montáž. Výsledkem jsou výstupy přesných výkresů a výkazů v každé fázi projektování. Dokumentace obsahuje výkresy položek, dílců, sestav a výpisy materiálu.

  Jedná se např. o:

   E

   Průmyslové a skladové haly

   E

   Autosalóny

   E

   Čerpací stanice

   E

   Přístřešky

   E

   Schodiště