Výrobní dokumentace – Beton

Nabízíme vyhotovení výrobní a montážní dokumentace železobetonových prefabrikovaných konstrukcí.

  Jedná se např. o:

   E

   Prefabrikované haly

   E

   Vícepodlažní skeletové objekty

   E

   Poloprefabrikované filigránové stropní konstrukce

   E

   Stropní konstrukce skládané z plných a dutinových panelů včetně Spiroll panelů

   E

   Balkóny

   E

   Střešní vazníky

   E

   Průvlaky, ztužidla

   E

   Stěny plné a dvojité filigránové

   E

   Schodiště

   E

   Kalichy, základové prahy a parapety

   E

   Opěrné stěny tvaru T a L

   Pro výše uvedené zpracováváme výkresy tvaru a výztuže jednotlivých prvků, montážní výkresy skladby konstrukce, montážní detaily, zámečnické prvky a ložiska.