Statické posudky

R

Posouzení únosnosti stávajících stropních konstrukcí pro jejich dodatečné přitěžování

R

Posouzení konstrukcí krovů z důvodu vestavby podkroví, stavebních úprav

R

Posouzením přestavby bytového jádra v panelovém domě

R

Provedení pasportu objektů

R

Zhodnocení stávajícího stavebně technického stavu nosných konstrukcí objektů a konstrukcí s ohledem na uvažovanou rekonstrukci, nástavbu, přestavbu, nebo před koupí

R

Zhodnocení staveb ve špatném nebo havarijním stavu s ohledem na další využití (rekonstrukce, demolice)

R

Posouzením poruch konstrukcí

R

Posouzením změny zatížení nebo změny užívání místnosti nebo budovy

R

Statické výpočty konstrukcí s ohledem na účinky požáru

Jedná se např. o:

  E

  Rekonstrukce bytu, rodinného domu, bytových jader v panelových objektech

  E

  Půdní nástavby 

  E

  Změna dispozice, nové otvory v nosných konstrukcích

  E

  Dodatečné přitížení nosných konstrukcí

  E

  Trhliny v nosných i nenosných konstrukcích