Ocelové konstrukce

R

Návrh a posouzení ocelových konstrukcí

R

Přepočty existujících ocelových konstrukcí, návrhy sanace a zesilování

R

Statické výpočty konstrukcí s ohledem na účinky požáru

R

Výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

Pro uvedené zpracováváme statické výpočty, výkresy tvaru a sestav, podrobné rozkreslení jednotlivých prvků.

Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb mimo jiné specifikuje rozsah a podrobnost výkresů výztuže ocelových konstrukcí v projektové dokumentaci.

Ve stupni projektová dokumentace pro provádění staveb (DPS) je podle přílohy č. 2 vyhlášky 499/2006 Sb. jsou konstrukce kresleny schematicky včetně základních detailů spojů a kotvení. Výkres není určen k přímé realizaci, ale slouží jako podklad pro vypracování podrobných výkresů (výrobní dokumentace zajišťovaná zhotovitelem stavby).

Jedná se např. o:

  E

  Průmyslové a skladové haly

  E

  Autosalóny

  E

  Čerpací stanice

  E

  Přístřešky

  E

  Schodiště