Kontrola a optimalizace projektů

R

Nezávislou kontrolu projektové dokumentace

R

Optimalizaci technického řešení

R

Revizní posudky projektové dokumentace

Vždy existuje optimální řešení z hlediska technického i ekonomického. Neváhejte se proto na nás obrátit. Minimálně budete znát další názor.