BETONOVÉ KONSTRUKCE

V rámci betonových konstrukcí nabízíme:

R

Statické výpočty železobetonových konstrukcí

R

Statické výpočty jednotlivých železobetonových prvků

R

Posudky detailů železobetonových konstrukcí

R

Požární posouzení železobetonových konstrukcí

R

Návrhy sanace a zesilování železobetonových konstrukcí

R

Výkresy tvaru a skladby železobetonových konstrukcí

R

Výkresy výztuže železobetonových monolitických konstrukcí včetně podrobného rozkreslení

R

Výkresy výztuže železobetonových prefabrikovaných konstrukcí

R

Dopracování výkresů výztuží podle podkladů jiné kanceláře