BD Na Zlaté stoce, České Budějovice

Název projektu:
BD Na Zlaté stoce, České Budějovice

Architekt / Projektant:
DNA

Zhotovitel:

Naše část:
Projekt DPS, VTD

Rok:
2018